Glas in Beeld #6 – december 2021

Abonneren

Pagina 41 van: Glas in Beeld #6 – december 2021

3www.GlasinBeeld.nl In 2012 werd door de toenmalige Glas Branche Organisatie het GBO Vakcertifciaat geïntroduceerd. Met dit GBO Vakcertificaat kunnen de glaszetters die werkzaam zijn bij de leden, aantonen dat zij over de beno- d...