All Pages

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 22

  22 GLAS IN BEELD we hebben dermate veel vraag dat we door capaciteitsgebrek circulaire opdrach- ten moeten laten schieten. Capaciteit in demontage en montage en capaciteit in machines om te produceren.’ Het terrein in Almere beslaat 10.000 vierkante meter waarvan GSF 4.500 vierkante meter bebouwt.… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 21

  21WWW.GLASINBEELD.NL GLAS IN CIRCULARITEIT HERGEBRUIK ISOLATIEGLAS VAN PILOT NAAR REALITEIT Circulair glas is hot, tenminste: de teller van het aantal glasfabrieken dat de handschoen van het hergebruik van bestaand glas heeft opgepakt, staat inmiddels op vijf. GSF Glasgroep heeft het pad geëffend, meerdere projecten in… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 19

  19WWW.GLASINBEELD.NL minimum beperkt blijft? Alleen al deze technische eis maakt opschalen lastig,’ aldus Van Nieuwenhuijzen. Een praktijkstudie naar de raambeglazing in 45 gebouwen bevestigde deze gedach- te: slechts de helft van de bijna 1.000 onderzochte ruiten bleek voldoende argongas te bevatten om geschikt te zijn… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 18

  18 GLAS IN BEELD houten kozijn voldoet HR++glas aan de minimumeis in het Bouwbesluit.’ De onderzoekers brachten samen met hun consortiumpartners in kaart welke strategieën mogelijk zijn, en welke kansen er liggen voor opschalen. De strategieën waren te verdelen in vijf hoofdgroepen: hergebruik van het… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 17

  17WWW.GLASINBEELD.NL HERGEBRUIK ISOLATIEGLAS DEMONTAGE MEEST KANSRIJK LAAGWAARDIGE TOEPASSINGEN Nadeel van isolatieglas is dat je er veel ‘virgin’ materialen voor nodig hebt. De productie ervan kost veel energie en gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot. Hergebruik ligt dan voor de hand. Toch gebeurt dat tot nu… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 16

  16 GLAS IN BEELD GLAS IN CIRCULARITIET HERGEBRUIK ISOLATIEGLAS DEMONTAGE MEEST KANSRIJK Hergebruik van isolatieglas dat vrijkomt bij reno- vatieprojecten brengt circulair bouwen een stap dichterbij. Demontage van de raambeglazing lijkt hierbij de meest kansrijke route naar grootscha- lige toepassing. Dat blijkt uit onderzoek van… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 15

  Vacuümheftechniek voor veilig gebruik HEGLA Maschinenbau GmbH D-06712 Kretzschau T. 03 44 25 / 5 01-0 info.k@hegla.de www.hegla.com • Vacuümhefapparatuur voor handling in de productie, tijdens het transport en op de bouw • Robuuste, duurzame hijsmiddelen • Optioneel met IoT te integreren 2023-11_Anz_Vakuumhebegeräte_glas_in_beeld_90x127mm_v4.indd 1 10.10.2023 09:46:51 Ga voor meer informatie… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 14

  14 GLAS IN BEELD ooit ook komen. Met deze oppervlaktebe- handeling van het glas, die ook achteraf plaats kan vinden, los je dat op. Uit die veelheid aan mogelijkheden is het aan de opdrachtgever, architect en gevelbouwer te kiezen waar, welk instrument uit de toolbox… Lees verder →

 • Glas in Beeld #5 – november 2023 – pag. 13

  13WWW.GLASINBEELD.NL RDC ADORE AMSTERDAM EERSTE PROJECT LOW CARBON GLASS is ongeveer 22.800 vierkante meter groot en is onderdeel van een grotere, toekom- stige uitbreiding van het VUmc–complex. Het komt te staan naast het Imaging Center Amsterdam UMC. Een groot atrium gaat de gebouwen met elkaar… Lees verder →