Organisatie

De organisatie van de Glas Award 2012 is in handen van de uitgever van het vakblad Glas in Beeld, te weten Eisma Bouwmedia en de Glas Branche Organisatie. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de Glas Branche Organisatie te Gouda. Het adres is Postbus 2075, 2800 BE, telefoon 0182 – 53 78 77, e-mail gbo@glasbrancheorganisatie.nl

Deelname

 • Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door een persoon, bedrijf of organisatie. Aanleiding c.q. reden voor de nominatie kan een goed project zijn, maar ook een product- of organisatorische innovatie, evenals elk ander succesvol initiatief ter promotie van de toepassing van vlakglas in het in- of exterieur. De inzendingen worden beoordeeld en genomineerd door een onafhankelijke jury. Een project, product of organisatorische innovatie kan maar éénmaal ingediend worden. Indien er meerdere partijen bij het initiatief betrokken zijn, hebben deze geen bezwaar tegen het indienen ervan door de indiener.  Wordt een project, product of organisatorische innovatie toch meer dan één keer ingediend door verschillende partijen, dan beschouwt de organisatie van de Glas Award dit als één inzending waarbij de eerste indiener als dé indiener wordt gezien.
 • Inschrijven kan alleen digitaal door het insturen van een ingevuld deelnameformulier op www.glasinbeeld.nl of via e-mail. De inschrijving dient vergezeld te worden van een kwalitatief goede foto (of foto’s) van een project en/of innovatie. Aanleverspecificaties van het beeldmateriaal staan vermeld op de website www.glasinbeeld.nl.
 • Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten vóór 1 september 2012 in het bezit zijn van de Glas Branche Organisatie.
 • Ingezonden projecten, producten of innovaties moeten na 1 januari 2011 zijn uitgevoerd.
 • Het invullen en opsturen van het wedstrijdformulier wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf dat gebruikt wordt in de uiting en de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven.
 • De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van de organisatie. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.
 • Het secretariaat van GBO onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingcriteria en dus kunnen meedingen.

Prijs en jury

 • De wedstrijd kent één winnaar van de Glas Award en, indien de kwaliteit van de inzendingen zich daartoe leent, één winnaar van de Innovatie Award.
 • Tevens kunnen er eervolle vermeldingen uitgereikt worden. De winnaars worden door een onafhankelijke deskundige vakjury bepaald. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines binnen het vakgebied. Criteria voor jurering kunnen zijn de technische uitvoering, het innovatieve karakter, de mate van promotie voor vlakglas en een creatief gebruik van het materiaal.
 • Juryleden en de bedrijven waar zij werken zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
 • De genomineerde projecten, maximaal 5, worden in nummer 5 van Glas in Beeld die voor de beurs verschijnt, gepresenteerd en zullen tevens tijdens de beurs Glasstec voor het voetlicht worden gebracht.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de ‘Hollandse avond’, een speciale bijeenkomst op donderdag 25 oktober 2012 tijdens de beurs Glasstec, die van 23 tot en met 26 oktober 2012 plaatsvindt in Düsseldorf.
 • De beslissing van de jury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Indieners van genomineerde producten, projecten of organisatorische innovaties dienen aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking op donderdag 25 oktober 2012.

Overigen

 • De organisatoren houden zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle deelnemers op de hoogte gesteld.
 • Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door de organisatoren Glas in Beeld c.q. Eisma Bouwmedia bv en GBO vrij gebruikt kan worden voor publicitaire doeleinden rondom de uitreiking van de Glas Award.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich, zonder voorbehoud,  akkoord met het wedstrijdreglement.