Vlakglas is heel goed te hergebruiken. De glassector beschikt dan ook over een waterdicht systeem voor het inzamelen en recyclen van vlakglas onder verantwoording van het ministerie van VROM. Basis van het systeem is een verwijderingsbijdrage, een heffing op elke vierkante meter isolatieglas die in ons land wordt geplaatst. De logistieke organisatie en handhaving is in handen van Vlakglasrecycling Nederland (VRN) die over het land verspreid bij glasbedrijven, veelal GBO-leden, inzamelpunten heeft ingericht. Het glas wordt na inzameling verwerkt en hergebruikt als onder meer glasgruis en glaswolisolatie. Ook de glasindustrie zelf is een grote afnemer van schoon afvalglas: voor de productie van basisglas (floatglas) wordt 15 tot 20 procent oud glas gebruikt om grondstof en energie te besparen. Zie ook isolatieglas.