Glasbalustrades worden steeds vaker toegepast in kantoren, openbare gebouwen, sportcomplexen en (luxe) woningen. Een transparante afscheiding van een verdieping, balkon of tribune zorgt niet alleen voor doorzicht, maar geeft een gebouw ook esthetische meerwaarde. Om redenen van doorvalveiligheid worden aan glazen balustrades de hoogste eisen gesteld en dienen constructie en glas te voldoen aan normen als NEN-EN 6702 en NEN-EN 2608, tegenwoordig gevat in Eurocodes. Producenten en leveranciers van glasbalustrades hebben veelal speciale profielen ontwikkeld voor de bevestiging van het glas. Ook zijn er complete balustradesystemen op de markt. Glas, profielen en systemen dienen te zijn getest.

Zie ook gehard glas.

Leveranciers van glasbalustrades