De regelgeving op het gebied van het gebruik van vlakglas in de bouw wordt alsmaar aangescherpt. Gespecialiseerde adviesbureaus worden ingeschakeld om tijdens de ontwerpfase van een gebouw glastechnische vragen te beantwoorden en te adviseren over de toepassing van de juiste glassoorten, glasdiktes en glassamenstellingen. Ook doen deze bureaus onderzoek naar aanleiding van glas- en gevelschades. Opdrachtgevers zijn glasbedrijven, expertisebureaus, overheden en soms zelfs rechtbanken. Advies en onderzoek zijn altijd objectief aan de hand van de geldende eisen, richtlijnen en normen.