Steekwoord archief: Bouwkennis

 • Woningmarkt

  Woningmarkt koelt af en laat complexe dynamiek zien

  De huidige woningnood blijft een groot probleem, toch is er sprake van een afnemende vraag op de woningmarkt. Dit is terug te zien in de prijsdaling van bestaande koopwoningen. Het duidt erop dat het aanbod niet voldoet aan de wensen en mogelijkheden van potentiële kopers.… Lees verder →

 • utiliteitsnieuwbouw

  Teruglopende vergunningverlening utiliteitsnieuwbouw

  De vergunningverlening voor utiliteitsnieuwbouw schommelde sinds 2020 rond hetzelfde hoge niveau, totdat deze in het tweede kwartaal van 2022 licht neerwaarts afboog. Dit is volgens BouwKennis een indicatie voor een aanstaand, voorlopig groeiplafond, waarbij de nieuwbouwproductie van de totale utiliteitsbouw wordt begrensd. Gezien de afzwakkende… Lees verder →

 • Saint Gobain Glass Solutions

  Saint Gobain Glass Solutions op 1 bij aannemers

  Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2019 van Bouwkennis blijkt dat Saint Gobain Glass Solutions onder aannemers de hoogste score behaalt. Het bedrijf uit Soest scoort hoog in betrouwbaarheid en professionaliteit. Scheuten heeft een derde plaats behaald onder architecten. Fabrikanten en handelaren zijn voor de continuïteit van hun… Lees verder →

 • Inspectie SZW

  Woningnieuwbouw krimpt en utiliteitsnieuwbouw stijgt

  Ondanks de goed gevulde orderportefeuilles staan duizenden toekomstige bouwprojecten in de wachtstand. De bouwsector kampt met een personeelstekort en langere levertijden van bouwmaterialen, daar is recentelijk het stikstofprobleem bovenop gekomen. Op dit moment is nog onzeker hoe het kabinet dit vraagstuk denkt op te lossen.… Lees verder →

 • Woningmarkt

  Bouwgroei stagneert door personeelstekort

  Door het tekort aan personeel lijkt de bouwgroei te gaan stagneren. De ambitie om met 75.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen per jaar het woningtekort op te lossen wordt daardoor vooralsnog niet gehaald. Dat zegt Bouwkennis naar aanleiding van haar meest recente raming. Als gevolg van een tekort… Lees verder →