Steekwoord archief: glazen preventieschermen

  • glazen preventieschermen

    Glazen preventieschermen populair in winkels en kantoortuinen

    Preventie- of kuchschermen verminderen de kans op verspreiding van het coronavirus. Ze zijn in enkele weken gemeengoed geworden in winkels, bij balies en op scholen. Nu ook kantoren worden ingericht op ‘afstand houden’ maakt de glazen versie van het kuchscherm z’n opmars. Waar in eerste instantie… Lees verder →