Steekwoord archief: inbraakwerendheid

  • NEN 5096

    NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid’ gepubliceerd

    NEN 5096:2022 ‘Inbraakwerendheid’ is gepubliceerd. De norm betreft ‘Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’. De norm is een aanvulling op NEN-EN 1627. De herziene norm behandelt aspecten die niet vallen onder het toepassingsgebied van NEN-EN 1627… Lees verder →