Steekwoord archief: letselbeperkend glas

  • NEN 3569

    NEN 3569 herzien en voor commentaar gepubliceerd

    Onlangs is de ontwerpnorm NEN 3569:2017 ‘Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober commentaar indienen op dit normontwerp. Het ontwerp betreft een herziening van NEN 3569:2011. De norm geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas,… Lees verder →