Steekwoord archief: NPR 4057

  • Daglicht

    NPR voor daglicht in gebouwen gepubliceerd

    In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) komt een nieuwe methode voor de bepaling van daglicht in gebouwen. Dit gebeurt op basis van daglichtfactoren. De bepalingsmethode staat in NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebouwen’. NEN heeft onlangs een toelichting op de norm gepubliceerd in de praktijkrichtlijn NPR… Lees verder →