Steekwoord archief: NTA 8800

 • energieprestatie

  Energieprestatie gebouwen: interpretatie gepubliceerd

  Op 1 augustus is het nieuwe interpretatiedocument bij NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd. In het afgelopen halfjaar zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen verwerkt in NTA 8800 als gevolg van onder andere ervaringen in de markt. Dit zijn aanvullingen en kleine verbeteringen op de… Lees verder →

 • Energieprestatie van gebouwen

  Energieprestatie van Gebouwen: norm gepubliceerd

  De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle gebruiksfuncties waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, zoals woningen,… Lees verder →

 • energieprestatie

  Energieprestatie: nieuwe rekenmethode NTA 8800

  Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande… Lees verder →