Steekwoord archief: STOOV

  • glaszetter

    Project opleiden statushouders tot glaszetter krijgt vervolg

    Het project van Vakgroep GLAS in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland om statushouders op te leiden tot glaszetter krijgt een vervolg. In een eerder traject zijn tien statushouders omgeschoold, waarvan er acht ook daadwerkelijk werkzaam zijn in de glassector. Nederland staat voor de enorme opgave om… Lees verder →

  • STOOV

    STOOV CAO algemeen verbindend verklaard

    De STOOV CAO is algemeen verbindend verklaard voor alle glasbedrijven die onder deze CAO vallen. Op 13 mei is de periode van ter visielegging geëindigd, dat is de periode tot wanneer er bezwaren tegen deze CAO konden worden ingediend. De CAO heeft een looptijd van… Lees verder →