Steekwoord archief: tuinbouwglas

  • tuinbouwglas

    Tuinbouwglas: herziening norm steekproeven

    De norm voor het nemen van steekproeven uit een partij tuinbouwglas, NEN 2674, is herzien. In deze norm staan ook de criteria voor goedkeuring van deze partij voor wat betreft de optische eigenschappen volgens de herziene versie van NEN 2675 beschreven. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen… Lees verder →

  • tuinbouwglas

    Tuinbouwglas: norm voor bepaling optische eigenschappen

    NEN heeft een nieuwe versie van NEN 2675 voor commentaar gepubliceerd, de norm voor het bepalen van de optische eigenschappen van kasbedekkings- en schermmaterialen, oftewel tuinbouwglas. NEN 2675:1990 is herzien en uitgebreid met bepalingsmethoden welke beter aansluiten op de huidige stand der techniek, wetenschap en… Lees verder →