Steekwoord archief: Vapro

  • Basisoperator Vlakglas

    Basisoperator Vlakglas: opleiding wordt aangepast

    De door Kenniscentrum Glas en Vapro ontwikkelde opleiding Basisoperator Vlakglas voldoet niet meer aan de eisen voor een door de overheid erkend diploma. Enerzijds omdat de branchespecifieke invulling niet meer mogelijk is en anderzijds omdat de opleiding moet worden aangevuld met extra vakken en contacturen.… Lees verder →