Steekwoord archief: Vlakglas CAO

  • STOOV

    STOOV CAO algemeen verbindend verklaard

    De STOOV CAO is algemeen verbindend verklaard voor alle glasbedrijven die onder deze CAO vallen. Op 13 mei is de periode van ter visielegging geëindigd, dat is de periode tot wanneer er bezwaren tegen deze CAO konden worden ingediend. De CAO heeft een looptijd van… Lees verder →