Steekwoord archief: Wet DBA

  • glaszetter

    ZZP-wetgeving: kabinet stap verder

    Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe ZZP-wetgeving, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij ZZP en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met… Lees verder →

  • glaszetter

    Wet DBA: handhaving opnieuw opgeschort

    De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel… Lees verder →