Steekwoord archief: woningbouwproductie

  • krimp

    Woningbouwproductie daalt naar 64.000 woningen

    De woningbouwproductie daalt dit jaar naar 64.000 woningen, volgend jaar worden 61.000 woningen opgeleverd. De daling vindt plaats ondanks dat het aantal woningen in aanbouw begin 2020 nagenoeg hetzelfde is als begin 2019. Ten opzichte van 2019 is het aantal meergezinswoningen toegenomen, terwijl het aantal… Lees verder →