Brandwerend glas

 • Brandveilige stations

  Veel Nederlandse steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere, moderniseren hun stationsomgevingen en breiden die uit met kantoren en horeca- en winkelgelegenheden. Ook de NS wil wonen, werken, recreëren en reizen dichter bij elkaar brengen. De bezoekersaantallen, veiligheidseisen, vermenging van functies en de wens van… Lees verder →

 • Efectis groeit naar toekomst

  Efectis Nederland verhuist volgend jaar van Rijswijk naar Bleiswijk. Het nieuwe onderkomen is onder meer voorzien van een grotere moderne testoven en uitgebreide faciliteiten voor de klanten. ‘We denken dat we straks het modernste brandlab in Europa hebben’, aldus Efectis. Dat staat in schril contrast… Lees verder →

 • CE verplicht op brandwerend glas

  Het Bouwbesluit is wet en zorgt voor een minimaal niveau van brandveiligheid in gebouwen dat voldoende tijd biedt om te vluchten. Wie brandwerende beglazing toepast is gehouden aan dit gestelde niveau en dient bovendien glas te leveren dat CE-gemarkeerd is en te plaatsen conform de… Lees verder →

 • Brandwerendheid KVT-kozijn

  Een standaard houten KVT kozijn (Kwaliteit van houten gevelelementen) met sponningen van 17 millimeter voldoet ruim aan de gestelde brandveiligheidseisen van 30 minuten brandwerendheid betrokken op vlamdichtheid en warmtestraling (EW30). Een opschaling naar 25 millimeter sponninghoogte, zoals de brandweer die vaak voorschrijft, is voor dit… Lees verder →

 • Criterium warmtestraling NEN 6069

  Op het gebied van brandwerendheid zijn drie criteria van toepassing waar brandwerend glas in een niet-dragende constructie aan kan voldoen: Brandwerendheid betrokken op afdichting (E), Brandwerendheid betrokken op straling (W) en Brandwerendheid betrokken op temperatuur (I). Het W-criterium, altijd in combinatie met het E-criterium, is… Lees verder →

 • Brandveiligheid gevels lastig te beoordelen

  Bij de indeling van een gebouw in brandcompartimenten wordt vaak als eerste gedacht aan de brandwerende inwendige scheidingswanden en vloeren. In veel gevallen vormt echter ook de gevel een deel van de brandwerende scheiding en dan komt het aspect brandoverslag om te hoek kijken.

 • Brandwerend glas in actie

  Brandwerend glas ondergaat zware en uitgebreide laboratoriumtests.  Toch blijft de vraag hoe het glas zich houdt bij een ‘echte’ brand, want de praktijk is vaak weerbarstig. Tijdens een felle brand in de nieuwbouw van een kantoortoren in Utrecht, nog in de bouwperiode in juni 2010, bleek… Lees verder →

 • Rijksgebouwendienst maakt werk van brandveiligheid

  De komende jaren staat het verbeteren van de brandveiligheid van circa 1.200 rijksgebouwen op de rol. Senior raadgevend ingenieur ing. Henk van Vulpen van de Directie Advies & Architecten van de Rijksgebouwendienst (Rgd) is nauw betrokken bij deze operatie. Hij herkent en erkent dat brandveiligheid… Lees verder →

 • Sociaal en brandveilig parkeren

  In Rotterdam zijn de afgelopen maanden twee bijzondere parkeergarages van de hand van Architectenbureau Paul de Ruiter in gebruik genomen. De garages aan het Museumpark en Insulindeplein kenmerken zich door hun sociale en brandveiligheid met een prominente rol voor (brandwerend) glas.  Lees: Brandwerend glas-Parkeergarages

 • Bijzondere glasconstructies testen op brandwerendheid

  Soms worden er eisen met betrekking tot brandwerendheid gesteld aan constructies die niet binnen de genormaliseerde testopstellingen vallen. De constructie is te complex voor bestaande brandovens. In dergelijke situaties is het toch mogelijk een test volgens de normen uit te voeren, zo bewijzen twee projecten… Lees verder →

 • CE op brandwerende ramen, deuren en gevels

  Brandwerende beglazing dient voor toepassing te zijn getest. Die test geldt voor de gehele constructie – glas, beglazingsmethodiek en kozijn of profiel – want de zwakste schakel bepaald de brandwerendheid. Dienen de individuele producten zoals het glas reeds CE-markering te hebben, vanaf 2013 is CE… Lees verder →