Steekwoord archief: Daglichtfactor

  • daglichtfactor

    Daglichtfactor: NEN-EN 17037 berekening onnodig complex

    Met de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op 1 juli gaan mogelijk ook nieuwe eisen gelden op het gebied van daglichttoetreding. Een kritisch artikel op de website van Bouwwereld over deze kwestie heeft geleid tot Kamervragen over de daglichtfactor. In mei vorig jaar… Lees verder →

  • Daglicht

    Nieuwe norm daglicht in gebouwen

    De hoeveelheid daglicht in een gebouw wordt in de toekomst anders bepaald. Nu wordt de equivalente daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057. Straks berekenen we de daglichtfactor in procenten ten opzichte van het licht in het vrije veld volgens de Europese norm NEN-EN 17037. Deze methode is volgens… Lees verder →