Steekwoord archief: fysieke belasting

  • arbeidsongeval

    Arbeidsongeval: meer dan 2000 slachtoffers

    In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor veertig slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. Het aantal dodelijke slachtoffers is het laagste in… Lees verder →