Nieuws
arbeidsongeval

In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor veertig slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. Het aantal dodelijke slachtoffers is het laagste in vijf jaar, in 2019 waren het er nog 71. Het aantal ongevallen in de bouw is toegenomen van 110 naar 129.

De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog. De slachtoffers werken verhoudingsgewijs vaker bij kleine bedrijven. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers worden gemiddeld 62 werkenden per 100.000 banen slachtoffer. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn dit er gemiddeld tien. Dit jaar kwam er helaas een eigenaar van een klein plaatsingsbedrijf om tijdens het oppakken van glas.

Cijfers CBS

Ook het CBS verzamelt cijfers over arbeidsongevallen en dan specifiek gerelateerd aan verzuim. De meest recente zijn die uit 2021. Uit de tabel blijkt dat veel ongevallen te maken hebben met het werken met glas, zoals snijden, een val van hoogte en fysieke belasting.

Mannen vaakst slachtoffer

Terug naar de monitor van de Arbeidsinspectie. Mannen zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval. In de sectoren die hoog scoren zijn mannen oververtegenwoordigd. Slechts één op de acht slachtoffers is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers is het grootst in de zorgsector en de horeca. Verder vinden er bij kleine bedrijven veel vaker ongevallen plaats dan bij grote bedrijven.

Kwart slachtoffers ouder dan 55

Gemiddeld genomen is een kwart van de slachtoffers ouder dan 55 jaar. In 13 procent van de gevallen zijn de slachtoffers jonger dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen leidt tot blijvend letsel. De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel, zoals een machine. Ook vinden er veel ongelukken met een voertuig plaats.

Stagiairs en studenten

Het rapport gaat verder in op onderzoek naar ongevallen met stagiairs en studenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er waren signalen dat de kans op een arbeidsongeval bij stagiairs en studenten groter is, maar uit onderzoek blijkt dat niet het geval. Er vinden in verhouding minder ongevallen plaats met stagiairs en studenten dan met (jonge) mensen in loondienst. Daarnaast blijkt dat stagiairs en studenten, evenals jonge en onervaren mensen in loondienst, wel relatief vaker ongevallen krijgen waarbij zij in contact komen met een arbeidsmiddel, bijvoorbeeld een machine.

Gevaarlijke stoffen

Verder heeft de Arbeidsinspectie de ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. Het gaat dan om stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35 procent van de ongevallen met gevaarlijke stoffen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16 procent. Slachtoffers krijgen in meer dan de helft van de gevallen te maken met brandwonden of bevriezingen. Het gaat dan vaak om letsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij grote industriële processen. In de glasindustrie worden ook gevaarlijke stoffen gebruikt tijdens het productieproces. Denk aan spoel- en schoonmaakmiddelen. Het is essentieel om passende veiligheidsmaatregelen te nemen bij het werken met dergelijke stoffen.

Melden verplicht

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Dat moet gebeuren als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval. Ook moet de werkgever het ongeval direct melden zodra bekend is dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

De conclusies uit de Monitor arbeidsongevallen neemt de Arbeidsinspectie uit oogpunt van preventie mee in inspectieprojecten en de aanpak van arbeidsongevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.