Nieuws
emissiereductie
Glaston hardingsoven bij Steinfort

Glaston heeft zich ertoe verbonden om z’n bedrijfsbrede emissiereductie in lijn te brengen met die van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). De doelstellingen zijn ter validatie voorgelegd aan de klimaatorganisatie SBT. De verbintenis omvat het verminderen van de directe emissies, scope 1 en 2, en vooral de indirecte scope 3-emissies tegen 2032.

Emissiereductie scope 1 en 2

Glaston verbindt zich ertoe om de scope 1 en 2 emissiereductie tegen 2032 met 50 procent te verminderen, vergeleken met het basisjaar 2022. De doelstelling komt overeen met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Dat is momenteel het meest ambitieuze criterium is voor het stellen van op wetenschap gebaseerde doelstellingen. De Finse producent van machines voor glasproductie en -bewerking verbindt zich er ook toe om binnen dezelfde streefperiode de broeikasgasemissie-intensiteit van scope 3 terug te brengen. Dit met 58 procent ‘per vierkante meter verkochte glasverwerkingscapaciteit’. SBTi evalueert de inspanningen en Glaston denkt de definitieve, gevalideerde doelstelling in de tweede helft van 2024 te publiceren.

Duurzame ontwikkeling

‘Het bevorderen van duurzame ontwikkeling is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie.’ Dat zegt Päivi Lindqvist, CFO van Glaston en leider van het strategische Glaston-project voor duurzaam ondernemen. ‘Dit aangezien onze technologieën energiezuinigere en veiligere glasproducten mogelijk maken. Het verkleinen van onze CO2-voetafdruk is één manier om onze toewijding aan duurzaamheid en onze koploperpositie te demonstreren. In 2022 bereikten we ons eerste doel voor emissiereductie toen we de CO2-uitstoot van onze eigen activiteiten met ruim 50 procent verminderden in verhouding tot de netto-omzet vergeleken met het niveau van 2020. Dat was slechts de eerste kleine stap. Voor ons is namelijk de waardeketen de grootste emissiefactor. Denk daarbij vooral aan het elektriciteitsverbruik gedurende de levensduur van de apparatuur die we aan onze klanten hebben geleverd. We moesten de lat daarom hoger leggen en hebben nu gewerkt aan onze nieuwe emissiereductiedoelstellingen in overeenstemming met de criteria van de SBTi.’

Vooral scope 3 emissiereductie

Glaston’s scope 1 (directe uitstoot van broeikasgassen) en scope 2 (ingekochte energie-emissies) vormen een minimaal aandeel van de totale uitstoot van Glaston. Ongeveer 99 procent van alle emissies gerelateerd aan de activiteiten van Glaston zijn gegenereerd in de waardeketen van het bedrijf (scope 3). De belangrijkste bronnen van emissies zijn het gebruik van verkochte producten en gekochte goederen en diensten. In 2022 bedroegen de totale emissies van Glaston 685.641 tCO2e. De emissies uit scope 1 en 2 bedroegen 1.491 tCO2e en de emissies uit scope 3 waren 684.150 tCO2e. Glasverwerking, vooral het harden van glas, vraagt een grote hoeveelheid energie. Glaston werkt dan ook al tientallen jaren aan het terugdringen van het elektriciteitsverbruik van zijn producten. Om die reden zijn verdere verbeteringen niet eenvoudig te realiseren.

Ambitieuze doelstelling

Marko Mökkönen, hoofd duurzaamheid bij Glaston, typeert de scope 3-reductiedoelstelling als ambitieus. ‘Om de doelstellingen van scope 1 en 2 te bereiken, is Glaston van plan het gebruik van aardgas en andere fossiele energiebronnen geleidelijk af te bouwen. Tegelijkertijd zullen we ons aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk vergroten. Om de intensiteitsdoelstelling van scope 3 te bereiken, moeten we de energie-efficiëntie van onze verkochte producten verder verbeteren. Ook moeten we klanten ondersteunen bij hun initiatieven om de uitstoot te verminderen en maatregelen implementeren om de uitstoot in andere delen van de waardeketen, zoals gekochte goederen, te verminderen.’

Wat is het SBTi?

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen drie norganisaties. Dit zijn het World Resources Institute (WRI), het Wereld Natuurfonds (WWF) en het Global Compact van de Verenigde Naties en het Carbon Disclosure Project (CDP). Bedrijven die zich aan dit initiatief hebben verbonden, stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen voor hun activiteiten. Dit in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs die maatregelen ondersteunt om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.