Glasnormen

Normen zijn continu in ontwikkeling en de glassector zit er bovenop. Zo heeft NEN in december 2011 een groot aantal nieuwe of herziene normen gepubliceerd. Niet zonder reden, want wijzigingen of normen die opgenomen zijn in het nieuwe Bouwbesluit dienden uiterlijk in december 2011 gepubliceerd te zijn. Ook op glasgebied heeft men in de normcommissies niet stilgezeten en is er een aantal belangrijke publicaties verschenen. Glas in Beeld brengt ze permanent in kaart.

  • CPR zet CE-markering op scherp

    Op basis van de Europese richtlijn CPR 305/2011/EEG is voor alle bouwmaterialen waarvoor een geharmoniseerde Europese standaard is afgegeven, sinds 1 juli CEmarkering verplicht. Het doel van CE is het verwezenlijken van de Europese interne markt door het wegnemen van technische handelsbelemmeringen binnen Europa, zoals… Lees verder →

  • NEN 2608 in groene versie

    De norm die nodig is voor het bepalen van de toe te passen glasdikte, NEN 2608- Vlakglas voor gebouwen- Eisen en bepalingsmethode, wordt binnenkort gewijzigd. Recent is besloten de gehele norm nog eens kritisch te beoordelen aan de hand van praktijkervaringen en de gewenste aanpassingen… Lees verder →