Op basis van de Europese richtlijn CPR 305/2011/EEG is voor alle bouwmaterialen waarvoor een geharmoniseerde Europese standaard is afgegeven, sinds 1 juli CEmarkering verplicht. Het doel van CE is het verwezenlijken van de Europese interne markt door het wegnemen van technische handelsbelemmeringen binnen Europa, zoals nationale goedkeuringen en het verplichte gebruik van nationale testnormen en testinstituten. Maar CE was toch al verplicht gesteld door de Europese verordening CPD 89/106/EEG?