Nieuws
HR++ glas

Om huurwoningen sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100 miljoen in de Renovatieversneller. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van de beoogde kostenverlaging van 20 tot 40 procent. Ook is dit een versnelling naar een tempo van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het Klimaatakkoord. Het versnellen van de verduurzaming van huurwoningen zorgt ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector. De Renovatieversneller biedt kansen voor de glassector. Veel huurwoningen dateren uit de jaren zestig, zeventig en tachtig en hebben nog standaard dubbelglas of zelfs enkel glas.

Het programma de Renovatieversneller is een initiatief van BZK, Aedes, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en de Woonbond. Minister Ollongren: ‘Om de klimaatdoelen te halen is het van essentieel belang dat huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller ervoor dat doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave.’ 

Werkgelegenheid 

Naast het dichterbij brengen van de doelen van het Klimaatakkoord zorgt de Renovatieversneller ook voor meer continuïteit en voorspelbaarheid in de vraag naar woningrenovaties. Zo levert de versneller de komende jaren nieuwe meerjarige opdrachten op voor bouw- en installatiebedrijven. Dit heeft een positief effect op de werkgelegenheid in de sector. Ook komt de bouw zo sterker uit de crisis. 

Doordat woningcorporaties veel woningen bezitten, kunnen zij gezamenlijk woningrenovaties inkopen en een sleutelrol spelen in de opschaling van verduurzaming. Ook andere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en eigenaar-bewoners kunnen gebruik maken van de regeling. 

Regeling verduurzamen huurwoningen

De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling. Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen woningeigenaren gezamenlijk een voorstel indienen. De ingediende aanvragen concurreren met elkaar op meerdere criteria. Die zijn onder meer het aantal woningen in het renovatieproject en de verwachte kostenverlaging. Ook de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad tellen mee. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruik maken van de regeling. 

20 miljoen in 2020

In 2020 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen naar verwachting 3.000 tot 4.000 woningen gebundeld en gestandaardiseerd worden gerenoveerd. Over de totale looptijd van de regeling levert dit naar verwachting circa 15.000 tot 20.000 duurzaam gerenoveerde huurwoningen op. Doordat de Renovatieversneller innovatieve renovatieprojecten mogelijk maakt, zorgt dit voor versnelling in de opschaling en kostenreductie door vraagbundeling, industrialisering, standaardisering en ketensamenwerking. Die versnelling en kostenreductie moeten ervoor zorgen dat voor 2030 jaarlijks zo’n 200.000 woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden. 

Voorwaarden 

Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren zoals corporaties, particuliere verhuurders, VvE’s en individuele woningeigenaren kunnen een voorstel indienen. Het gaat dan om renovatieprojecten van ten minste 150 woningen gebouwd voor 1995. Per woning varieert de bijdrage van € 2.000 tot € 7.000 euro. Dit is afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De werkzaamheden moeten binnen drie jaar zijn afgerond. De aanvragen voor 2020 kunnen van 29 juni tot en met 2 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Glas in Beeld: professioneel, technisch & inspirerend

Volg de ontwikkelingen in de glasbranche op het gebied van gebruik van vlakglas zoals: brandwerend-, energiebesparend- en veiligheidsglas.

Abonneer nu en ontvang 6 keer per jaar het vakblad Glas in Beeld.