Nieuws
pensioenfonds vlakglas

De helft van de (oud-)deelnemers en gepensioneerden vindt dat BPFV, het Bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas, zelf mag bepalen hoeveel risico’s het neemt bij beleggen. Ook waarin BPFV belegt, is aan het pensioenfonds vlakglas zelf. Tenminste, zo zeggen de deelnemers ‘als dat ervoor zorgt dat er minder kans is op een verlaging van het pensioen’.

Dit blijkt uit de resultaten van het pensioenonderzoek van BPFV. In april 2023 deden bijna 1.550 (oud-)deelnemers en gepensioneerden mee aan dit onderzoek. Onderzoeksbureau Ipsos heeft de antwoorden daarna geanalyseerd.

Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Een aantal afspraken zijn:

Veranderende samenleving

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Om het pensioenstelsel hierop aan te sluiten, heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. 

Sneller hoger pensioen

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaaggaan als het economisch erg tegenzit, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat deelnemers opbouwen en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer veertig jaar bij een werkgever werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Onderzoek pensioenfonds vlakglas

In het onderzoek vroeg BPFV hoe het pensioenfonds vlakglas het pensioenvermogen volgens de deelnemers het beste kan beheren en beleggen. Ook vroeg het of de risico’s met alle deelnemers gedeeld moeten worden of niet. ‘Met de komst van een nieuw pensioenstelsel moeten namelijk belangrijke keuzes gemaakt worden. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons hierbij. Goed om te weten: een hoger risico leidt naar verwachting tot een hogere uitkomst’, aldus BPFV.

Belangrijkste resultaten pensioenonderzoek

Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat er niet te veel en niet te weinig risico genomen mag worden met het beleggen van het pensioengeld. Zij vulden ‘neutraal’ in. Jonge deelnemers en oud-deelnemers willen iets meer risico nemen. Gepensioneerden juist minder. (Oud-)deelnemers met een hoger inkomen willen meer risico nemen dan (oud-)deelnemers met een lager inkomen. Bij de gepensioneerden is de keuze voor meer of minder risico niet zo duidelijk te koppelen aan de hoogte van het inkomen.

(Oud-)deelnemers kunnen een tegenvallend pensioen makkelijker opvangen dan gepensioneerden. De helft van de (oud-)deelnemers en gepensioneerden vindt dat het BPFV zelf mag bepalen waarin het belegt en hoeveel risico het fonds daarbij neemt. Tenminste: ‘als dat ervoor zorgt er minder kans is op een verlaging van het pensioen’.

Hoe gaat het nu verder?

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en het bestuur van BPFV gebruiken de resultaten bij de verdere inrichting van de solidaire pensioenregeling. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij heel nuttig. BPFV verwacht dat de sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling. Als ze daarmee klaar zijn, bekijkt het fonds of deze ook uit te voeren zijn.

De sociale partners zijn nog volop in onderhandeling over de nieuwe CAO Vlakglas. Hierin zullen ook afspraken worden gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Het eindbod van de werkgevers ligt echter nog ver af van de eisen van de werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.