Nieuws

Stichting KOMO is vanaf  januari  vanuit Gouda voortvarend gestart met de werkzaamheden voor KOMO-certificering van producten, processen en diensten in de bedrijfstak bouw. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het bestendigen en uitbouwen van de marktpositie van het KOMO-keurmerk. Daarnaast zijn vergroting van de toegevoegde waarde, evenals de betrouwbaarheid van de KOMO certificering voor alle sectoren in de bouwkolom, belangrijke doelstellingen in het meerjarenbeleidplan van de stichting. Zij wil zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van producten, processen en diensten in de bouw. ‘KOMO is immers het kwaliteitsinstrument van de bouwbranche voor de bouwbranche', aldus de stichting in een persbericht.

Stichting KOMO wil dit alles realiseren door in het bestuur alle belanghebbende partijen binnen de bouw te betrekken: KOMO-certificaathouders uit bouwbedrijven, toeleveranciers en installateurs, evenals vertegenwoordigers namens architecten/adviseurs, opdrachtgevers en certificeringinstituten. De rol van onafhankelijk voorzitter wordt ingevuld door de heer mr. Henry Meijdam. Momenteel vervult hij diverse functies die gerelateerd zijn aan de bouwnijverheid of de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo is hij voorzitter van de VROM-raad (Adviesorgaan van de regering en het parlement), algemeen directeur van het leerwerkbedrijf ESPEQ voor de bouwnijverheid en algemeen directeur van het kennisnetwerk CURNET.

Het bestuur wordt ondersteund door de KOMO Adviesraad (KAR). De KAR heeft ook een belangrijke rol bij de voordracht van bestuursleden. Deelname aan de KAR staat open voor alle brancheverenigingen binnen de bouwsector die KOMO een warm hard toedragen en die gezamenlijk met ons het succes van het KOMO?keurmerk verder willen uitbouwen. Dus zowel vertegenwoordigers van de uitvoerende bouw, producenten, voorschrijvers, architecten, gebouweigenaren, projectontwikkelaars en installateurs kunnen zich aanmelden. Vanuit de KAR zullen enkele commissies worden ingesteld, zoals de commissie PR/Marketing en commissie Ontwikkeling. Branches die vanaf het begin betrokken willen worden bij het beleid en activiteiten van de Stichting KOMO worden uitgenodigd zich aan te melden (0182-540910 of info@komo.nl). Meer informatie: www.komo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.