Nieuws

Het Laboratorium voor brandveiligheid van Peutz uit Zoetermeer is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Ad Lambrechts van de Raad heeft het certificaat uitgereikt aan directeur ir. G.M.A. Perquin van Peutz. Met de accreditatie is het ‘brandlab' van Peutz, dat is te vinden in Mook, het tweede beproevingslaboratorium in Nederland waarvan de rapportages en meetresultaten internationaal worden erkend, aldus het adviesbureau in een persbericht.

‘Voor producenten en leveranciers van wanden, deuren en plafonds geeft dit', aldus Peutz, ‘de zekerheid dat resultaten van brandproeven verricht door Peutz bruikbaar zijn voor CE-markering. Voor gebouweigenaars en gebruikers die van een constructie willen weten of deze aan de eisen voldoet, betekent de erkenning dat de bevindingen van Peutz door de gemeente en brandweer (moeten) worden geaccepteerd. Voor Peutz is de accreditatie een bevestiging van de kwaliteit van de laboratoriumfaciliteiten. Zo is het akoestisch laboratorium van Peutz reeds sinds 2000 geaccrediteerd en heeft het windtunnellaboratorium een erkenning van het ministerie van VROM.'

De Adviesgroep Peutz & Associés is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek. De groep bestaat uit vijf adviesbureaus met in totaal elf vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en België. In het brandlab van Peutz staat een oven van 4 x 3 meter (bxh). In de oven wordt de temperatuur met gasbranders volgens een genormeerde brandkromme verhoogd, waarbij de temperatuur al na een half uur ruim 800 °C bedraagt. Tijdens de proef worden visueel en door metingen de verschillende beoordelingscriteria zoals oppervlaktetemperatuur, warmtestraling en vlamdichtheid beoordeeld. De oven kan worden gekanteld, zodat met dezelfde oven ook horizontale constructies zoals vloeren en plafonds kunnen worden onderzocht. De accreditatie is nu verkregen voor het beproeven van wanden, deuren in alle voorkomende vormen en plafonds. Hieronder vallen ook beglaasde constructies, uiteenlopend van ramen tot geheel beglaasde wanden en deuren. De accreditatie is geldig voor proeven conform de Nederlandse norm NEN 6069 of een der Europese beproevingsnormen. Het streven is in de toekomst het aantal geaccrediteerde beproevingen verder uit te breiden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan vloeren en doorvoeringen. Van al deze constructies kan overigens ook nu al de brandwerendheid worden bepaald.

Het Laboratorium voor brandveiligheid stelt de adviseurs van Peutz beter in staat een deskundig en gefundeerd advies uit te brengen over verbeteringen aan constructies. Dit geldt voor nieuwe constructies, bijvoorbeeld in het kader van productontwikkeling, maar ook voor bestaande constructies waarbij vaak al zonder beproeving kan worden beoordeeld of deze (al dan niet met aanpassingen) behouden kunnen blijven. Dit laatste is gezien de huidige aandacht voor brandveiligheid van bestaande gebouwen van steeds groter belang. Als onvoldoende zekerheid bestaat of een bestaande constructie aan de eisen voldoet kan een brandproef uitsluitsel brengen. De moeite en kosten die dergelijke proeven met zich brengen zijn in bestaande situaties vaak aanmerkelijk geringer dan ingrijpende bouwkundige aanpassingen aan bestaande constructies. Meer informatie: www.peutz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.