Nieuws
Omgevingswet

De Omgevingswet is in werking getreden. Dat geldt ook voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tijd voor een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Onze collega’s van Bouwwereld hebben een veelheid aan artikelen over deze wet- en regelgeving gepubliceerd. Hierin aandacht voor welke veranderingen zijn ingegaan. Alle artikelen zijn op de site van Bouwwereld via dossiers terug te lezen.

Gevolgen glassector

Het zelf borgen van de kwaliteit van een bouwwerk brengt voor glasbedrijven een behoorlijke papierwinkel met zich mee. Belangrijkste boodschap: registreer alles zodat je kunt aantonen dat je je werk goed hebt gedaan. We hebben hier meermaals aandacht aan besteed in ons magazine en op onze site. Oftewel: ‘leg vast, leg vast, leg vast’, zoals we eerder in ons magazine beschreven.

Omgevingswet: aanvragen vergunningen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen een paar cruciale zaken. Onder andere verandert de manier van aanvragen van vergunningen voor álle bouwactiviteiten. Er is namelijk sprake van een ‘knip’ tussen de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Verwacht wordt dat door de knip minder vaak een vergunning voor bouwen hoeft te worden aangevraagd. Als onder de Omgevingswet voor een bouwplan beide vergunningplichten gelden, dan is de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met de knip. De initiatiefnemer kan zelf de volgorde van de vergunningaanvragen bepalen.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Ook moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen ruimte om omgevingsplannen ‘globaler en flexibeler’ in te richten dan bestemmingsplannen. Het opvallendste verschil met het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan een brede reikwijdte heeft.

Nieuwe regels voor participatie in Omgevingswet

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. De overheid heeft zich aan de regels te houden, behalve als het gaat om het aanvragen van een omgevingsvergunning, dán moet juist de aanvrager het initiatief nemen.

Deze artikelen zijn te lezen in het Dossier Omgevingswet.

Wat verandert er met de komst van de Wkb?

De Wkb heeft twee doelstellingen, aldus Van Iersel Luchtman Advocaten. Ten eerste is dat de verbetering van de kwaliteitsborging bij bouwprojecten en faalkostenvermindering. Ten tweede gaat het om de versterking van de (juridische) positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument. Om de (juridische) positie van de bouwconsument te versterken en verbeteren wordt met de inwerkingtreding van de Wkb onder meer het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. In Boek 7 worden vijf veranderingen doorgevoerd die de aannemer raken: van uitbreiding van de aansprakelijkheid tot het verplicht vastleggen van de oplevering in een dossier. Er geldt ook een verzwaarde aansprakelijkheid voor de aannemer na oplevering én de waarschuwingsplicht wordt aangescherpt. Ook moet de aannemer de consument-opdrachtgever informeren over de dekking van bepaalde risico’s met betrekking tot de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Kritiek op de Wkb

Columnist Nico Scholten van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw is een belangrijk criticus van de Wkb. ‘De Wkb geeft drama’s’, stelt hij in zijn column ‘Het failliete denken van de Wkb’ aan de hand van een casus. In een andere column vraagt Scholten zich af of een kwaliteitsborger wel alle ins en outs van een project kan overzien.

Deze artikelen zijn te lezen in het Dossier Wkb.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet en is de vervanger van het Bouwbesluit 2012. Het Bbl bevat algemene regels die voornamelijk uit het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet komen. Ook de Wkb is in het Bbl opgenomen. Het doel van het samenbrengen van (onderdelen) van verschillende regels in één besluit is dat er sprake is van meer samenhang en dat regels eenvoudiger vindbaar zijn.

Strengere eisen in Bbl brandveiligheid gevels

Voor het Bbl zijn een aantal wijzigingen gepubliceerd die strengere eisen voor de brandveiligheid van gevels betreffen. Die hebben gevolgen voor de detaillering en materiaalkeuze. Nieuwe eisen moeten voorkomen dat een gevelbrand zich via het buitenoppervlak of de gevelspouw tot grote hoogte kan verspreiden en daarmee onbeheersbaar wordt. LBP|Sight benoemt enkele aandachtspunten om de gevolgen voor het ontwerp inzichtelijk te maken. Vanaf wanneer deze eisen precies gaan gelden is nog niet bekend gemaakt.

Deze artikelen zijn te vinden in het Dossier Bbl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.