Nieuws
prijsaanpassingen

OnderhoudNL heeft de algemene voorwaarden die leden kunnen gebruiken, aangepast. In de vernieuwde voorwaarden heeft de brancheorganisatie meer nadruk gelegd op het doen van prijsaanpassingen.

Dit heeft alles te maken met de afgelopen coronaperiode en de snel stijgende bouw- en energieprijzen na de start van de oorlog in Oekraïne. Hoe zat dit ook alweer? Bouwend Nederland heeft een heldere toelichting gemaakt over het doorberekenen van prijsaanpassingen die we in de volgende alinea’s samenvatten.

Geen vaste prijzen meer

In 2021 en 2022 stegen de bouwkosten de pan uit. Die ontwikkeling maakte het zéér risicovol om ‘rücksichtslos’ een vaste prijs (aanneemsom) aan te bieden voor een bouwwerk. Het inschatten van (normale) prijsstijgingen na het doen van de aanbieding en het maken van vaste prijsafspraken (raam)overeenkomsten werd in die tijd steeds lastiger. Bovendien maakten leveranciers maken evengoed aanspraak op verrekening van de prijsstijgingen waarmee zij werden geconfronteerd. Denk aan de energieopslag op glas. Om die reden was (en is) het voor bedrijven zaak afspraken te maken over de wijze waarop zij met prijswijzigingen omgaan. Dat gebeurde (en gebeurt) op verschillende manieren via indexerings- en (in mindere mate) risicoregelingen. De Model Basisovereenkomst (art. 10) bij de UAV-GC 2012 en voorwaarden als de AVA 2013 (art. 1 lid 2 onder h), maar ook de Standaard RAW Bepalingen 2020 (RAW) bieden daarvoor bijvoorbeeld mogelijkheden.

Risicoregeling prijsaanpassingen

Met een risicoregeling spreken partijen af dat je bepaalde prijswijzigingen (periodiek) verrekent. De aannemer krijgt op die manier betaald op basis van de werkelijke prijs van de kostensoorten die partijen daarvoor hebben aangewezen. Met een risicoregeling verrekenen partijen dus alleen de prijswijzigingen van de daarvoor in aanmerking komende (overeengekomen) onderdelen van het werk. Tussentijdse prijsstijgingen, maar ook prijsdalingen, verrekenen partijen op die manier ‘automatisch’. Zodoende is de risicoregeling voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een faire, zeker in onzekere tijden. Verrekening van prijsaanpassingen geschiedt doorgaans achteraf in termijnen van twaalf weken.

Indexeringsregeling prijsaanpassingen

Een indexeringsregeling past de overeengekomen prijzen (de aanneemsom) periodiek aan, meestal jaarlijks, aan de algehele prijsontwikkeling in de sector. Indexering vindt doorgaans pas na één jaar plaats. Aan de hand van een indexeringsregeling stellen partijen dus nieuwe (geïndexeerde) prijzen vast voor het komende jaar, waarin de uitvoering van het werk plaatsvindt. Een indexeringsregeling is gebaseerd op indexcijfers van bijvoorbeeld het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die indexcijfers geven inzicht in de kostenontwikkeling van lonen, materialen en materieel.

Er is niet zoiets als één indexeringsregeling voor de bouw. Werken in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, de GWW-sector en de installatietechniek verschillen te veel van elkaar. Dat geldt ook voor het type werk: nieuwbouw, renovatie, herstel, verbouw, onderhoud. Dat vergt voor iedere sector en type werk een eigen, specifieke benadering.

Algemene voorwaarden OnderhoudNL

Vanaf 26 januari 2024 zijn de vernieuwde voorwaarden van kracht, ter vervanging van de versie van 2019. OnderhoudNL geeft aan dat ‘het van groot belang is om altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden te gebruiken om offertes en overeenkomsten correct vast te leggen.’ In de vernieuwde algemene voorwaarden heeft OnderhoudNL meer nadruk gelegd op mogelijkheden met betrekking tot prijsaanpassingen. ‘Echter’, zo schrijft OnderhoudNL in een toelichting, ‘we adviseren u om hier voorzichtig mee om te gaan en te allen tijde in gesprek te gaan met betrokken partijen. Dit is met name van belang bij de consumentenvoorwaarden, waar prijsstijgingen niet zomaar eenzijdig kunnen worden doorgevoerd. Bij zakelijke partijen verloopt dit proces soepeler.’

Andere belangrijke wijzigingen omvatten:

  • Regeling voor buitengerechtelijke incassokosten
  • Aanpak van vertragingssituaties
  • Keuze van forum in juridische geschillen

Algemene voorwaarden juist gebruiken

Om een beroep te kunnen doen op de algemene voorwaarden, dienen bedrijven deze voorwaarden van toepassing te verklaren vóór het afsluiten van een overeenkomst. Dit kan door het meesturen of vermelding in een offerte. Een opdrachtgever moet de algemene voorwaarden duidelijk ontvangen hebben, ook wel bekend als ’ter hand stellen’. Je vindt meer informatie vinden over het juiste gebruik van algemene voorwaarden op de website van OnderhoudNL. Leden die deelnemen aan OnderhoudNL Garantie dienen de specifieke algemene voorwaarden van OnderhoudNL Garantie te hanteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.